• služby

ZAMĚŘUJEME SE NA KOMPLETNÍ DODÁVKY ELEKTROINSTALACÍ v komerčních objektech

Naším hlavným krédom je poskytnúť existujúcim aj budúcim zákazníkom profesionálne a kvalitné služby tak, aby investovaním do elektroinštalácie získali úspory na prevádzku priemyselných stavieb, občianskej vybavenosti aj stavieb na bývanie. Pre našich klientov tvoríme flexibilné riešenie vzhľadom na zníženie investičných nákladov a pritom plne zachovávame používateľský štandard.NAŠE SLUŽBY

Služby

VYSOKÉ NAPÄTIE OD 1 KV

V oblasti připojení vysokého napětí ke stavbám poskytujeme poradenství i samotnou výstavbu. Máme dlouhodobé zkušenosti v realizacích řady projektů výstavby trafostanic.
Zobrazit
Služby

NÍZKE NAPÄTIE 400 V

Zkoumáme účel stavby a na základě těchto informací navrhujeme nejvhodnější technologie. Specializujeme se zejména na snížení nákladů při zachování uživatelského standardu.
Zobrazit
Služby

SLABOPRÚDOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY

Klientům poskytujeme širokou škálu slaboproudých a bezpečnostních systémů do budov různého charakteru. Navrhneme a zrealizujeme nejlepší propojení jednotlivých systémů v jeden funkční celek.
Zobrazit
Služby

MERANIE A REGULÁCIA

Nainstalujeme vám kvalitní řízení vzduchotechniky, topení a chlazení. V rámci automatizace budov umíme propojit a nastavit různé komunikační protokoly, které šetří energie na provoz vaší budovy.
Zobrazit