• služby
    Elektroinstalace
  • Nízké napětí
    Elektroinstalace

AB Rustonka

2. 5. 2018 | 2018
AB Rustonka

V průběhu března byl dokončen již druhý objekt B v areálu Rustonka, s tím, že se na tomto objektu nyní připravují elektroinstalace pro budoucí nájemníky, jako je montáž kabelových tras, instalace kabeláže a příprava do sádrokartonových stěn.

Reference

CTP Planá nad Lužnicí

Investor: Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.

Typ zakázky: Průmysl
Termín realizace: 8/2016 – 2/2018
Objem: 65 000 000 Kč
Místo: Planá nad Lužnicí

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala kompletní silnoproudé elektroinstalace včetně kompletní dodávky a oživení VN technologie pro volnou halu pro společnost CTP.
Po dokončení a předání díla CTP jsme realizovali kompletní dodávku a montáž elektroinstalace silnoproud pro technologické linky dle požadavku nájemce YANFENG.
Dílo bylo předáno v požadované kvalitě a termínu.