• služby
    Elektroinstalace
  • Nízké napětí
    Elektroinstalace

PANNATONI Pavlov Q2

9. 1. 2018 | 2018

Společnost COBAP s.r.o. získala novou zakázku PANNATONI Pavlov pro stálého zákazníka GOLDBECK CZ s.r.o.. Naší dodávakou v této hale, která má 25 000 m2, budou silnoproudé elekktroinstalace a EPS. Na realizaci budeme mít cca 2 měsíce, proto již teď probíhají přípravy, aby se vše stihlo dokončit v požadovaném termínu a kvalitě.

Reference

innogy Praha

Investor: innogy Česká republika a.s.
Objednatel: BAK stavební společnost, a.s.

Typ zakázky: Administrativa
Termín realizace: únor 2016 – srpen 2017
Objem: 6 800 000 Kč
Místo: Praha

Společnost COBAP s.r.o. dokončila rekonstrukci administrativního objektu společnosti innogy Česká republika a.s. Naší dodávkou byly silnoproudé rozvody, včetně výměny stávající rozvodny NN.