• služby
    Elektroinstalace
  • Nízké napětí
    Elektroinstalace

O2 – Malá aréna

29. 1. 2018 | 2018
O2 – Malá aréna

V průběhu měsíce ledna 2018 jsme zahájili práce na zakázce O2 – Malá aréna kde realizujeme kompletní silnoproudé instalace včetně VN rozvaděčů a transformátorů.

Reference

innogy Praha

Investor: innogy Česká republika a.s.
Objednatel: BAK stavební společnost, a.s.

Typ zakázky: Administrativa
Termín realizace: únor 2016 – srpen 2017
Objem: 6 800 000 Kč
Místo: Praha

Společnost COBAP s.r.o. dokončila rekonstrukci administrativního objektu společnosti innogy Česká republika a.s. Naší dodávkou byly silnoproudé rozvody, včetně výměny stávající rozvodny NN.