Detail reference

VŠPJ – Výstavba výukového centra

Investor
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Typ zakázky
Školství
Termín realizace
září 2018 - leden 2020
Objem
10 600 000 Kč
Místo
Jihlava

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala dílo spočívající v kompletní dodávce silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací v nově budovaném objektu posluchárny a rekonstruovaného křídla části objektu VŠPJ, vč. přípojek NN, rozvaděčů, svítidel, zásuvek, uzemnění, bleskosvodu, stavebních výpomocí pro elektro, systému EZS, EPS a strukturované kabeláže. Práce probíhaly tak, aby naše dodávky co nejvíce navazovaly na stavební a interiérové dodávky. Zakázka byla i z těchto důvodů poměrně náročná na koordinaci, přesto jsme dílo předali v požadované kvalitě a termínu.