Detail reference

ÚRAO Richard

Investor
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
Typ zakázky
Průmysl
Termín realizace
červenec 2021 - září 2021
Objem
1 900 000 Kč
Místo
Litoměřice

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala kompletní elektroinstalaci silnoproudu, slaboproudu a Měření a Regulace na objektu úložiště radioaktivních odpadů v bývalém vápencovém dolu Richard v Litoměřicích.

Úložiště leží nedaleko Litoměřic a nachází se v jedné části Richard II, podzemního komplexu bývalého vápencového dolu. Od roku 1964 se zde ukládají tzv. institucionální odpady.

Tyto odpady vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu. Jde například o vyřazené radioaktivní zářiče jako požární hlásiče či hladinoměry, dále také kontaminovaná suť, plasty a papír. Součástí úložiště Richard je certifikovaná zkušebna obalových souborů a radioaktivních látek zvláštní formy. Jde o jedinou takovou zkušebnu v České republice.

Dílo bylo předáno v požadované kvalitě a termínu.