Úvod » Reference » Stavební úpravy bytového domu Janáčkovo nábřeží 478/39

Stavební úpravy bytového domu Janáčkovo nábřeží 478/39

Objednatel: Metrostav D3
Investor: FORESPO BDS a.s.

Typ zakázky: Bytová výstavba
Termín realizace: od 10/2014 do 11/2016
Objem: 9,5 mil Kč
Místo: Janáčkovo Nábřeží, Praha 5 Smíchov

Jedná se o rekonstrukci bytového domu z konce 19. Století, (přestavěný v roce 1925) palácového typu. Dům byl podle platného stavebního povolení rekonstruován opět na bytový dům s osmi byty.
První podzemí podlaží s okenními otvory nad chodníkem je část vymezena jako pronajímatelné kanceláře, část půdorysu je navržena jako hala s prostorem pro ostrahu domu společně s kontrolou hlavních funkcí TZB a přístupem z vjezdového prostoru APS k výtahům. Jedno travé do Vodní ulice je vyhrazeno pro vjezd do APS a zakladač.
Druhé podzemí je navrženo jako skladovací prostory k jednotlivým bytům, prostory strojoven a centrál technického zařízení budovy. Jedno travé do Vodní ulice je vyhrazeno pro APS.
Naše společnost dodávala na této zakázce kompletní elektroinstalace silnoproudu, slaboproudu a MaR.

NAŠE SLUŽBY