Úvod » Reference » Plnící stanice CNG

Plnící stanice CNG

Typ zakázky : Průmyslová výstavba
Termín realizace : III / 2013 až XII / 2014
Objem  : 8 mil. Kč
Místo : Brno
Investor : DPmB

Pro investora Dopravní podnik města Brna byla realizována rekonstrukce stávající trafostanice, dodávka nové trafostanice, dieselagregátu,  přeložky a přípojky NN pro novou plnící stanici CNG. Napájení stanice CNG je zálohováno ze dvou míst – ze stávající trafostanice a následně z DA. Plnící stanice je napojena na vysokotlakou přípojku plynu a je schopná naplnit cca 6 autobusů za hodinu.

NAŠE SLUŽBY