Úvod » Reference » Pavilon č. 5, Nemocnice Ml. Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Pavilon č. 5, Nemocnice Ml. Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Objednatel: Energie –  stavební a báňská a.s.
Investor: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Typ zakázky: nemocnice
Termín realizace: I/2015-II/2016
Objem: 9 113 000 Kč
Místo: Nemocnice Mladá Boleslav

Společnost COBAP s.r.o. zhotovila plně funkční dílo spočívající v provedení dodávky a montáže elektroinstalace silnoproudu, slaboproudu (strukturovaná kabeláž, elektronická kontrola vstupu, společná televizní anténa, komunikační zařízení sestra a pacient, vstupní domovní dorozumívací systém, objektový evakuační rozhlas), EPS, přeložky a přípojky areálových rozvodů NN a venkovního osvětlení.

Zakázka se realizovala v poměrně krátké době a i přes velké množství systémů byla dokončena včas, v požadované kvalitě a řádném termínu, aby byl objekt otevřen pro své pacienty.

NAŠE SLUŽBY