Detail reference

Novostavba Domu sociálních služeb v Pacově

Investor
Město Pacov
Typ zakázky
Zdravotnictví
Termín realizace
květen 2017 - prosinec 2018
Objem
5 400 000 Kč
Místo
Pacov

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala pro objednatele firmu PKS stavby a.s., dílo spočívající v kompletní dodávce vnitřních i vnějších silnoproudých elektroinstalací v nově budovaném objektu Domova sociálních služeb v Pacově, vč. přípojek NN, rozvaděčů, svítidel, zásuvek, uzemnění, bleskosvodu, stavebních výpomocí pro elektro, venkovních rozvodů a venkovního osvětlení. Práce probíhaly tak, aby naše dodávky co nejvíce navazovaly na stavební a interiérové dodávky. Zakázka byla i z těchto důvodů poměrně náročná na koordinaci, přesto jsme dílo předali v požadované kvalitě a termínu.