Úvod » Reference » Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Nemocnice Mladá Boleslav

Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Nemocnice Mladá Boleslav

Objednatel: Energie –  stavební a báňská a.s.

Typ zakázky: zdravotnictví
Termín realizace: XI/2015 – II/2016
Objem: 771 000 Kč
Místo: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., pavilon 5, nemocnice Středočeského kraje

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala plně funkční dílo spočívající v provedení dodávky a montáže elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu (EPS, strukturovaná kabeláž, kamerový systém, optická přípojka, poplachový zabezpečovací systém, vstupní dorozumívací systém, SO 303 – Přeložky a připojení areálových rozvodů NN, SO 304 – Přeložky  areálového venkovního osvětlení, vše na stavbě „Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

Práce probíhaly i o víkendech tak, aby se vše stihlo do kompletace interiéru.

NAŠE SLUŽBY