Detail reference

Květná – objekt VHJ – výstavba

Investor
Ministerstvo obrany/AHNM
Typ zakázky
Ostatní
Termín realizace
srpen 2020 - říjen 2021
Objem
7 200 000 Kč
Místo
Vojenský areál Květná u Poličky

Firma COBAP s.r.o. provedla realizaci veřejné zakázky s názvem „Květná – objekt VHJ – výstavba“. Jednalo se o výstavbu nové vojenské hasičárny současně s realizace výstavby vnějších sítí elektronických komunikací spočívající v propojení novostavby budovy VHJ s budovami č. 001 a č. 011 a budov č. 008, č. 009 a č. 011 ve vojenském areálu Květná u Poličky.

Předmětem díla byli silnoproudé instalace včetně uzemnění a hromosvodu, slaboproudé instalace, přípojka NN a SLB, měření a regulace.