Detail reference

Konplan Plzeň

Investor
Konplan s.r.o.
Typ zakázky
Průmysl
Termín realizace
červen 2018 - prosinec 2019
Objem
24 100 000 Kč
Místo
Plzeň

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala kompletní provedení silnoproudých a slaboproudých rozvodů administrativní budovy, kolárny a venkovních ploch, rozvodů EPS, EZS, LAN, CCTV, PZTS, EKV, uzemnění a bleskosvodu na akci KONPLAN Plzeň. Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu montáží a důsledného dodržování dílčích termínu navazujích profesích byla zakázka poměrně náročná. I za těchto podmínek byla zakázka odevzdána v požadované kvalitě a termínu.