Detail reference

Fakultní nemocnice Plzeň – stavba parkovacího domu

Investor
GEOSAN GROUP a.s.
Typ zakázky
Průmysl
Termín realizace
květen 2017 - říjen 2017
Objem
8 170 000 Kč
Místo
Plzeň

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala pro objednatele firmu GEOSAN GROUP a.s. dílo spočívající v kompletní dodávce silnoproudých instalací sestávajících z napojení prostoru parkovacího domu z trafostanice do hlavního rozvaděče, instalací rozvodů zásuvkových, instalací rozvodů a prvků osvětlení vnitřního a vnějšího, instalací rozvodů a prvků osvětlení nouzového, instalací elektrického podlahového vytápění, rozvodů pro VZT, uzemnění rozvodné soustavy, ochrany objektu před bleskem, přeložky NN včetně zemních prací souvisejících s provedením díla; kompletní dodávce slaboproudých instalací sestávajících z rozvodů a prvků elektrické požární instalace (EPS), rozvodů a prvků kamerového systému CCTV, rozvodů a prvků parkovacího sytému, rozvodů a prvků systému detekce plynů a hořlavých směsí. Práce probíhaly hlavně o víkendechtak, aby se realizace co nejméně dotýkala provozu nemocnice. Zakázka byla i z těchto důvodů poměrně náročná na koordinaci, přesto jsme dílo předali v požadované kvalitě a termínu.