Úvod » Reference » Fakultní nemocnice Plzeň – stavba parkovacího domu

Fakultní nemocnice Plzeň – stavba parkovacího domu

Investor: Fakultní nemocnice Plzeň
Objednatel: GEOSAN GROUP a.s.

Typ zakázky: Průmysl
Termín realizace: V/2017 – X/2017
Objem: 8 170 000 Kč
Místo: Fakultní nemocnice Plzeň, Alej Svobody 80, 30460 Plzeň Lochotín

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala pro objednatele firmu GEOSAN GROUP a.s. dílo spočívající v kompletní dodávce silnoproudých instalací sestávajících z napojení prostoru parkovacího domu z trafostanice do hlavního rozvaděče, instalací rozvodů zásuvkových, instalací rozvodů a prvků osvětlení vnitřního a vnějšího, instalací rozvodů a prvků osvětlení nouzového, instalací elektrického podlahového vytápění, rozvodů pro VZT, uzemnění rozvodné soustavy, ochrany objektu před bleskem, přeložky NN včetně zemních prací souvisejících s provedením díla; kompletní dodávce slaboproudých instalací sestávajících z rozvodů a prvků elektrické požární instalace (EPS), rozvodů a prvků kamerového systému CCTV, rozvodů a prvků parkovacího sytému, rozvodů a prvků systému detekce plynů a hořlavých směsí. Práce probíhaly hlavně o víkendechtak, aby se realizace co nejméně dotýkala provozu nemocnice. Zakázka byla i z těchto důvodů poměrně náročná na koordinaci, přesto jsme dílo předali v požadované kvalitě a termínu.

NAŠE SLUŽBY