Detail reference

BONAVITA-OVESNÝ MLÝN

Investor
Bonavita, Spol. s r.o.
Typ zakázky
Průmysl
Termín realizace
březen 2020 - říjen 2020
Objem
3 000 000 Kč
Místo
Kunice

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala kompletní elektroinstalaci silnoproudu na akci Ovesný mlýn – přístavba sladu potravin, zřízení linky na zpracování ovsa, balírna a expedice pro společnost BONAVITA.

Dílo bylo předáno v požadované kvalitě a termínu.