Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

Investor
Strabag, s.r.o.
Typ zakázky
Priemysel
Termín realizácie
marec 2018 - august 2018
Miesto
Nitra

Terminál Lužianky je verejné servisné zariadenie, prvé svojho druhu v správe ŽSR. Umožní skladovanie a nakládku hotovej produkcie na ploche viac ako 50 000 m2 a na tri, 700 m dlhé dvojpodlažné vlakové súpravy súčasne. Naša spoločnosť COBAP SK sa podieľala na kompletnej dodávke a montáži elektroinštalácií a bleskozvodu v prevádzkovej budove, v prístrešku pre opravy vozňov, v objekte sociálneho zázemia a na vrátnici. Doplnili sme prepäťové ochrany pre rozvádzače ovládania zdvíhacích mechanizmov, zrealizovali sme MaR kotolní, protipožiarne zabezpečenie a osvetlenie na nakladacích rampách. Dielo sme odovzdali k spokojnosti a v dohodnutom termíne.