SSÚD Dubná Skala

Investor
Hastra a.s.
Typ zakázky
Priemysel
Termín realizácie
jún 2020 - november 2020
Miesto
Vrútky

Účelom stavby je vybudovanie vysunutého pracoviska SSÚD Žilina, v priestore mimoúrovňovej križovatky Dubná Skala. Vybudovaním SSÚD sa zabezpečí prevádzka a údržba úseku D1 Dubná Skala – Turany v období do sprevádzkovania úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a zároveň optimalizuje dostupnosť správy a údržby tunela Višňové po jeho vybudovaní a sprevádzkovaní. Naša spoločnosť COBAP SK realizuje časť stavby elektroinštalácie, dodávku komponentov vrátane príslušenstva a uvedenia do prevádzky. Aktuálne prebieha hrubá inštalácia na prevádzkovej budove a garážach. Naplánovaná je aj rekonštrukcia trafo stanice, montáž vonkajšieho osvetlenia a prekládka NN prípojky. Práce prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu.