Fakultná nemocnica s poliklinikou

Investor
Metrostav
Typ zakázky
Zdravotníctvo
Termín realizácie
september 2019 - máj 2020
Objem
1 399 705 €
Miesto
Nové Zámky

Poslaním FNsP je poskytovať ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom na lôžkových a nelôžkových oddeleniach a špecializovaných klinikách, podľa rajonizácie určenej s prihliadnutím na poskytovanie vybraných zdravotníckych služieb. Naša spoločnosť Cobap SK sa podieľa na rekonštrukčných prácach. Aktuálne prebieha demontáž na 4. a z časti aj na 1. poschodí v časti rozvodní. Pripravujeme 2 vzorové izby na schválenie, podľa ktorých bude prebiehať montáž aj na ostatných poschodiach. Práce dokončíme v stanovenom termíne k spokojnosti investora.