Úvod » Reference » Železniční stanice Náchod

Železniční stanice Náchod

Objednatel: GEOSAN GROUP a. s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, statní organizace

Typ zakázky: dráhy
Termín realizace: červen 2015 – srpen 2016
Objem:  1 900 000 Kč
Místo: Náchod

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala rekonstrukci výpravní budovy v Náchodě.

Dodávkou na této akci byly kompletní silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace včetně dodávky LED TV sloužící k lepší orientaci cestujících o odjezdech a příjezdech vlaků. Zajímavostí byla dodávka majáčků pro nevidomé, které umožňují snadné cestování lidem se zrakovým postižením.

NAŠE SLUŽBY