Úvod » Reference » ŽDB Kordy Bohumín

ŽDB Kordy Bohumín

Typ zakázky : rekonstrukce osvětlení výrobních prostor
Termín realizace : V/2012 – VI/2012
Objem  : 1,9 mil. Kč
Místo : ŽDB Bohumín – hala na výrobu ocelových kordů
Investor : ŽDB GROUP a.s.

V rámci smluvního vztahu byla provedena rekonstrukce osvětlení ve výrobních provozech o rozloze 11.172m2. Rekonstrukce spočívala v demontáži a odpojení stávajících rozvaděčů a následné dodávce a montáži 11ks nových rozvaděčů pro kompletní osvětlení těchto prostor. Výměna svítidel probíhala za plného provozu nad výrobními stroji ve výšce 6,5m. Montáž byla komplikována vysokou prašností a teplotou, která na některých místech dosahovala až 55st. C. I přes tyto komplikace se podařilo splnit dohodnutý čas realizace 1 měsíc a po ukončení bezproblémového zkušebního provozu bylo dílo předáno investorovi.

NAŠE SLUŽBY