Detail reference

Zásobníky kyseliny dusičné a zásobníky kyseliny sírové

Investor
LOVOCHEMIE a.s.
Typ zakázky
Průmysl
Termín realizace
červen 2015 - únor 2016
Objem
5 200 000 Kč
Místo
Lovosice

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala kompletní dodávku a montáž díla elektroinstalace a podpěrných konstrukcí na akci Zásobníky kyseliny dusičné a zásobníky kyseliny sírové.

Práce probíhaly o víkendech tak, aby se realizace co nejméně dotýkala provozu. Zakázka byla i z těchto důvodů poměrně náročná na koordinaci, přesto jsme dílo předali v požadované kvalitě.