Úvod » Reference » Zásobníky kyseliny dusičné a zásobníky kyseliny sírové

Zásobníky kyseliny dusičné a zásobníky kyseliny sírové

Investor: LOVOCHEMIE a.s.
Objednatel: Metrostav

Typ zakázky: průmysl
Termín realizace: VI/2015 – II/2016
Objem: 5 200 000 Kč
Místo: Lovosice

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala kompletní dodávku a montáž díla elektroinstalace a podpěrných konstrukcí na akci Zásobníky kyseliny dusičné a zásobníky kyseliny sírové.

Práce probíhaly o víkendech tak, aby se realizace co nejméně dotýkala provozu. Zakázka byla i z těchto důvodů poměrně náročná na koordinaci, přesto jsme dílo předali v požadované kvalitě.

 

NAŠE SLUŽBY