Úvod » Reference » Veřejné osvětlení města Žamberk

Veřejné osvětlení města Žamberk

Společnost COBAP s.r.o. předala objednateli  rekonstruovanou část VO města Žamberk. Instalací nových rozváděčů dochází ke stabilizaci nově zrekonstruovaných částí a v neposlední řadě v dlouhodobém horizontu k úsporám financí z rozpočtu údržby města, resp. její servisní organizace TS města Žamberk.

NAŠE SLUŽBY