Úvod » Reference » Servisní hala

Servisní hala

Typ zakázky : Průmyslová výstavba
Termín realizace : III/2014 – XII/2014
Objem  : 3,4 mil. Kč
Místo : Brno
Investor : DPmB

Pro investora dopravní podnik města Brna byla realizována úprava stávající servisní haly tak, aby mohla být využívána pro servis autobusů na CNG. Předmětem díla byla dodávka a montáž silnoproudu v rozsahu zařízení UPFD , nouzového osvětlení, úpravy  stávajících silových rozvodů a rozvaděčů. V části MaR byla dodána a zprovozněna detekce plynu CNG s návazností na požární větrání.

NAŠE SLUŽBY