Úvod » Reference » Sokolovna Pardubice

Sokolovna Pardubice

Investor: TJ Sokol Pardubice
Typ zakázky: Modernizace sportovního areálu
Termín realizace: X/2014 – VI/2015
Objem:  11 mil. Kč
Místo: Pardubice

 
Společnost COBAP s.r.o. se podílela na kompletní rekonstrukci  budovy TJ Sokol v Pardubicích. Předmětem dodávky byla přípojka NN, úpravy rozvaděče RH, nové rozvaděče, silnoproudé rozvody, svítidla řízená systémem DALI. Ze slaboproudých systémů byly instalovány systémy ozvučení v jednotlivých sálech, velká časomíra splňující parametry pro profesionální sportoviště, elektrická požární signalizace, zabezpečovací zařízení, společná televizní anténa, strukturovaná kabeláž a telefonní rozvody. Celý objekt je pak řízen systémem měření a regulace.
Práce probíhaly v koordinaci se stavbou a z důvodu rekonstrukce, neustálých změn stavebních a technologických postupů byla zakázka technicky poměrně náročná.
Dílo bylo předáno v požadované kvalitě a termínu. Tímto se podařilo vytvořit pro Pardubický kraj za finanční podpory EU centrum s širokým sportovním vyžitím.

NAŠE SLUŽBY