Úvod » Reference » THIMM Obaly – přístavba

THIMM Obaly – přístavba

Investor: THIMM Obaly, a.s.


Typ zakázky: výrobní hala
Termín realizace: 11/2014 – 3/2015
Objem: 3,5 milionu Kč
Místo: Všetaty

Předmětem díla bylo zhotovení elektroinstalace pro stavbu ,,Rozšíření výrobního závodu – Etapa VII.A – přístavba skladu rolí a výrobního prostoru“ a „Rozšíření trafostanice“ v areálu THIMM Obaly a.s. ve Všetatech.

Součástí dodávky byly mimo jiné VN přípojka, Kosková trafostanice, silnoproudé elektroinstalace, osvětlení LED. Rovněž jsme zhotovili kovovou zámečnickou konstrukci pod RH.

NAŠE SLUŽBY