Úvod » Reference » Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury

Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury

Objednatel: Metrostav a.s.
Investor: Městská část Praha-Zbraslav

Typ zakázky: Školství
Termín realizace: 15.6.2016 – 20.1.2017
Objem: 8,15 mil. Kč
Místo: Praha-Zbraslav

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala rozšíření a rekonstrukci ZŠ Vladislava Vančury. Práce probíhaly ve dvou etapách. První etapa byla rekonstrukce stávající budovy v objemu cca 7 000 000 Kč, která měla proběhnout za celkem 51 dní. Z důvodu časové náročnosti práce probíhaly i o víkendech. V druhé etapě proběhlo rozšíření základní školy a to o přístavbu třetího patra. Dílo jsme předali v požadované kvalitě a termínu.

NAŠE SLUŽBY