Detail reference

Rozšíření areálové sítě VN

Investor
CTP Bor u Tachova
Typ zakázky
Průmysl
Termín realizace
říjen 2011 - říjen 2011

Společnost COBAP s.r.o. provedla doplnění trafostanice do areálové sítě VN 22kV v areálu společnosti CTP v Boru u Tachova od návrhu technického řešení, přes dodávku trafostanice VN 22kV/630kVA až po zapojení do areálové sítě VN. Termín realizace 1. až 31. října 2011.