Úvod » Reference » Nemocnice Jihlava – rekonstrukce trafostanice TS2

Nemocnice Jihlava – rekonstrukce trafostanice TS2

Investor: Kraj Vysočina
Objednatel: PSJ, a.s.

Typ zakázky: trafostanice
Termín realizace: V/2016 – IX/2016
Objem: 3 610 000 Kč
Místo: Nemocnice Jihlava p.o. – pavilon D – diagnostika, Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala pro objednatele firmu PSJ, a.s. dílo spočívající v provedení rekonstrukce trafostanice TS2. Dodávka byla v rozsahu rekonstrukce VN části a NN části včetně dodávek hlavních rozvaděčů.

Práce probíhaly hlavně o víkendech tak, aby se realizace co nejméně dotýkala provozu nemocnice. Zakázka byla i z těchto důvodů poměrně náročná na koordinaci, přesto jsme dílo předali v požadované kvalitě a termínu.

NAŠE SLUŽBY