Úvod » Reference » Mladá Boleslav ČOV II, rekonstrukce vyhnívacích nádrží

Mladá Boleslav ČOV II, rekonstrukce vyhnívacích nádrží

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Typ zakázky: průmysl
Termín realizace: listopad 2015 – březen 2016
Objem: 183 000 Kč
Místo: areál ČOV II Mladá Boleslav

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala plně funkční dílo spočívající v provedení dodávky a montáže elektroinstalace a hromosvodu na stavbě „Mladá Boleslav ČOV II, rekonstrukce vyhnívacích nádrží“

NAŠE SLUŽBY