Úvod » Reference » KÜHN Čestlice

KÜHN Čestlice

Objednatel: Porr a.s.
Investor: KUHN – BOHEMIA a.s.

Typ zakázky: průmyslová výstavba
Termín realizace: srpen 2016–leden 2017
Objem: 5 000 000 Kč
Místo: Čestlice

Společnost COBAP s.r.o. dokončila realizaci stavby KÜHN Čestlice. Stavba se nachází na atraktivním místě u D1 konkrétně na sjezdu Čestlice směrem na Brno. Součástí naší dodávky byla kiosková trafostanice, silnoproudé systémy a slaboproudé systémy.

NAŠE SLUŽBY