Detail reference

TUL LIBEREC – G

Investor
Technická univerzita v Liberci
Typ zakázky
Školství
Termín realizace
září 2012 - červen 2014
Objem
23 500 000 Kč
Místo
Liberec

Od listopadu 2012 do června 2014 se společnost COBAP s.r.o. podílela na výstavbě nového výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie na Technické univerzitě v Liberci pod názvem G – KOMPLEX. Rozsah dodávky zahrnoval veškeré elektroinstalace objektu:

 • Silnoproud včetně dodávky svítidel a přípojnicového systému
 • Měření a regulace – řízení veškeré vzduchotechniky, vytápění a chlazení
 • Přístupový systém a zabezpečovací systém objektu – s napojením na centrální systém univerzity
 • Strukturovaná kabeláž – datová síť pro počítače a telefony, včetně napojení na centrální rozvody univerzity
 • Kamerový systém CCTV včetně záznamového zařízení s přenosem dat na Informační centrum univerzity
 • Elektrická požární signalizace – rovněž s napojením na centrální systém univerzity
 • Evakuační rozhlas – automatický systém řízený EPS
 • Nouzové volání z WC pro imobilní s napojením na Informační centrum univerzity
 • Rozvody STA
 • Přeložky slaboproudých rozvodů vně objektu
 • Veřejné osvětlení ulice Bendlova a plochy před objektem G

Naše společnost se výrazným způsobem podílela na zpracování prováděcí projektové dokumentace všech výše uvedených systémů a návrhu osvětlení všech interiérů ve spolupráci s architekty projektu.