Úvod » Reference » FN Motol – rekonstrukce křídla B

FN Motol – rekonstrukce křídla B

Investor: Fakultní nemocnice v Motol

Typ zakázky: zdravotnictví
Termín realizace: 1/2015 – 10/2015
Objem: 18 milionů Kč
Místo: Praha

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala kompletní rekonstrukci křídla B ve fakultní nemocnici v Motole. Předmětem díla byly kompletní NN rozvody včetně dodávky rozvaděčů, přípojnicový systém a systém KNX pro centrální řízení osvětlení ve 12-ti patrovém křídle B kam bude přesunuto dětské lůžkové oddělení.

NAŠE SLUŽBY