Úvod » Reference » CEMNAT – Centrum materiálů a nanotechnologií

CEMNAT – Centrum materiálů a nanotechnologií

Investor: Univerzita Pardubice

Typ zakázky: Školství
Termín realizace: II. 2015 – IX. 2015
Objem: cca 13,9 mil.Kč
Místo: Pardubice

Společnost COBAP s.r.o. v rámci rekonstrukce a přístavby areálu CEMNAT Univerzity Pardubice realizovala silnoproudé rozvody včetně doplnění stávající rozvodny NN, strukturovanou kabeláž, kamerový systém, elektronické zabezpečení, přístupový systém, elektrickou požární signalizaci a evakuační rozhlas. Slaboproudé technologie byly integrovány do stávající grafické nadstavby.

NAŠE SLUŽBY