Úvod » Reference » BP Letov

BP Letov

Typ zakázky : Logistická hala
Termín realizace : V / 2014 až VIII / 2014
Objem  :3,4 mil. Kč
Místo : Busines Park Letov, Praha
Investor : Univris s.r.o.

Součástí dodávek jsou trafostanice, NN rozvody, hromosvod a uzemnění, silnoproudé a slaboproudé rozvody bez instalací v prostorách budoucích nájemců.

NAŠE SLUŽBY