Úvod » Reference » Aerotech Czech s.r.o.

Aerotech Czech s.r.o.

Investor: Aerotech Czech s.r.o.
Objednatel: BERGER BOHEMIA a.s.

Typ zakázky: Průmysl
Termín realizace: VI/2017– I/2018
Objem: 13 000 000 Kč
Místo: Klatovy

Společnost COBAP s.r.o. zrealizovala pro objednatele firmu BERGER BOHEMIA a.s. dílo spočívající v  kompletní dodávce vnitřních i vnějších silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací haly, administrativní budovy a vrátnice, vč. přípojek NN a VN, transformovny, rozvaděčů, svítidel, zásuvek, uzemnění, bleskosvodu, stavebních výpomocí pro elektro, transformátorů, venkovních rozvodů, venkovního osvětlení a EPS. Vzhledem ke krátkým termínům realizace probíhaly práce v intenzivním tempu tak, aby naše dodávky co nejvíce navazovaly na dodávky výrobních technologií. Zakázka byla i z těchto důvodů poměrně náročná na koordinaci, přesto jsme dílo předali v požadované kvalitě a termínu.

NAŠE SLUŽBY