• vysoké napětí
Vysoké napětí od 1 kV

PŘIPOJENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ KE STAVBÁM, PORADENSTVÍ, VÝSTAVBA

V oboru připojování vysokého napětí poskytujeme poradenství i samotnou výstavbu. Umíme efektivně zkalkulovat spotřebu nového objektu a velikost trafostanice. Zařídíme vám podklady pro stavební povolení a oslovíme místního dodavatele energie, se kterým vše vyřídíme.

Postup

konzultace
Konzultace

Na základě vaší poptávky připravíme nabídku a vybereme ověřené řešení. Pokud již máte řešení zpracované, poradíme vám vhodné možnosti a varianty na míru. Zpracujeme kalkulaci a navrhneme zadání, které definuje výsledný a funkční celek.

projekt
Projekt

Po odsouhlasení návrhu a připomínek obou stran nastane přípravná a projekční fáze. V ní zařídíme veškerá povolení a připravíme podklady pro projektovou dokumentaci. Následně přistoupíme k vyhotovení smlouvy o díle, kterou pro vás taktéž připravíme.

realizace
Realizace

Z našich odborníků sestavíme realizační tým a celý projekt s technickým řešením dotáhneme do nejmenších detailů. Realizace musí podléhat jasným procesům ISO. Zároveň za vás vyřešíme veškeré inspekční povinnosti a zajistíme hladký průběh realizace.

servis
Servis

Po oznámení jakékoliv závady, dílčí poruchy či havárie převezmeme dokončené instalace k servisu. Provedeme kontrolu a určíme vady. Vyzvedneme si dokladovou část k instalaci a přistoupíme k nápravě zjištěných problémů. Také vám zajistíme trvalý monitoring a pravidelné údržby.

„Se společností COBAP se setkávám v průběhu roku velmi často. Ať už v první fázi při zpracování našich poptávek, tak i následně při projekčních pracích, návrzích technických řešení a samotné realizaci. Velmi si vážím také pomoci při vyřizování legislativních záležitostí spojených s našimi investičními záměry. Cílem naší práce investora je uspokojení zákazníka jak v oblasti kvality, tak v rovině dodržování termínů realizace a finančního objemu. Osobně jsem se  v rámci realizací skladových a výrobních hal CTP v Boru, Divišově, Žatci a Mladé Boleslavi přesvědčil, že společnost COBAP je schopna nám pomáhat v plnění těchto cílů.“

Zdeněk Apeltauer, Regional Director, CTP Invest, spol. s r. o.