Leitech

Investor
INGSTEEL, s.r.o.
Typ zakázky
Priemysel
Termín realizácie
február 2020 - september 2020
Miesto
Stará Ľubovňa

Pripravovaná investičná akcia predstavuje vybudovanie novej výrobnej haly v ktorej budú umiestnené technologické zariadenia. Jednopodlažná stavba o výške 11,7m bude slúžiť na spracovanie, obrábanie a zváranie oceľového materiálu, pre výrobu komponentov do lanových prepravných zariadení. Administratívna časť bude vybudovaná ako prístavba k hale. Naša spoločnosť COBAP SK realizuje dodávku a montáž elektro-silnoprúd, vonkajšie a vnútorné siete stavby. Vykonávame elektroinštalácie vo výrobnej hale s administratívou a v sklade PHM, prípojku NN, ako aj prekládku vonkajšieho osvetlenia. Aktuálne na streche halovej časti montujeme bleskozvody a dokončujeme rozvody. Zákazku odovzdáme k spokojnosti investora a v stanovenom termíne.