ARETE

Investor
HSF System SK, s.r.o.
Typ zakázky
Priemysel
Termín realizácie
november 2019 - máj 2020
Objem
532 000 €
Miesto
Veľká Ida

Investičná skupina ARETE začala v Novej Ide výstavbu špecializovanej výrobnej haly. Od druhej polovice roka 2020 začnú v novovybudovanom areáli vyrábať oceľové priemyselné komíny, určené prevažne pre export. Táto vysoko špecializovaná stavba predstavuje investíciu vo výške 13 miliónov EUR a je potvrdením atraktívnosti slovenského investičného trhu. Naša spol. Cobap SK sa podieľa na 2 priemyselných halách s administratívnou časťou. V menšej hale aktuálne prebieha realizácia silnoprúdovej elektroinštalácie, uzemnenie haly a montáž bleskozvodov. Veľká hala je ešte vo výstavbe. Zákazku odovzdávame v máji a práce zatiaľ prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu.