ALU – ONE

Investor
Swietelsky-Slovakia, s.r.o.
Typ zakázky
Administratíva
Termín realizácie
november 2019 - apríl 2020
Objem
268 000 €
Miesto
Šelpice

Hlavnou činnosťou spol. ALU – ONE je výroba hliníkových profilovových systémov, stavebné kovanie a príslušenstvo pre okná, dvere, fasády, zimné záhrady a rolovacie brány. Naša spoločnoť Cobap SK sa podieľala na kompletnom trasovaní pre káble. Pripravili sme všetky prestupy vodičov pre realizáciu bleskozvodov. Vo Februári ukončujeme kabelizáciu celej výrobnej haly a administratívnej budovy. V marci zrealizujeme vonkajšie rozvody osvetlenia, nabíjanie elektromobilov a pripojíme všetky koncové prvky a rozvádzače. Práce sa vyvýjajú v termíne podľa stanoveného harmonogramu. Zákazku odovzdávame v apríli.