• měření a regulace
Meranie a regulácia

Primárnou úlohou systémov merania a regulácie je riadenie vzduchotechniky, kúrenia a chladenia. V dnešnej dobe využívajú moderné bytové aj priemyselné budovy technológie na komplexné riadenie a ich správu. V rámci automatizácie budov dokážeme prepojiť a nastaviť rôzne komunikačné protokoly od tých jednoduchých až po vysoko sofistikované. Tieto technológie zaisťujú úspory energií na vetranie, zhasínanie, zavlažovanie, nastavovanie roliet atď. Systémy merania a regulácie dokážu sledovať časové režimy, prítomnosť osôb v miestnosti, vytvárať príjemnú teplotu a automaticky sledovať, či v miestnosti niekto je, alebo nie je. Tým šetrí energie na prevádzku vašej budovy.

V rámci merania a regulácie zaisťujeme riešenia typu:

  • meranie a regulácia konzervatívnym spôsobom pomocou riadiaceho systému
  • riadiace systémy KNX/EIB
  • priemyselné riadiace systémy

Postup

konzultace
Konzultácie

Na základe vášho dopytu pripravíme ponuku a vyberieme overené riešenie, s ktorým máme najlepšie skúsenosti. Pokiaľ už máte spracované riešenie, poradíme vám vhodné možnosti a varianty na mieru. Spracujeme kalkuláciu a definujeme zadanie. Vždy skúmame celý princíp stavby, aby naše technické riešenie ako výsledný celok fungovalo bez problémov.

projekt
Projekt

Hneď ako si odsúhlasíme vaše pripomienky a vy budete spokojní s technickým riešením, potvrdíte nám záujem o realizáciu akceptačným listom. Nastane fáza prípravná a projekčná, kde vybavíme všetky povolenia a pripravíme všetky podklady pre projektovú dokumentáciu. Následne pristúpime k vyhotoveniu zmluvy o diele, ktorú pre vás pripravíme. Keďže ide o proces zdĺhavý a je potrebné začať s realizáciou, akceptáciu vyriešime objednávkou alebo iným platným potvrdením.

realizace
Realizácia

Z našich odborníkov zostavíme realizačný tím a podrobne sa budeme zaoberať navrhnutým technickým riešením. Celá realizácia podlieha jasným procesom ISO. Začneme vyberať vhodného subdodávateľa elektromontážnych prác a elektromontážneho materiálu. Pri realizácii zákazky, ktorá zo zákona vyžaduje povinnosť ohlásenia na Technickú inšpekciu Českej republiky, ihneď túto povinnosť vybavujeme, zabezpečujeme školenia BOZP, odovzdanie staveniska subdodávateľom a zaisťujeme hladký priebeh realizácie.

servis
Servis

Po vašom oznámení poruchy, čiastočnej poruchy či havárie, prevezmeme dokončené inštalácie na servis. Urobíme kontrolu a určíme chyby a nedorobky. Vyzdvihneme si dokladovú časť na inštaláciu a pristúpime k náprave zistených chýb. Zaistíme vám tiež trvalý monitoring a pravidelné údržby inštalácií.

„Naše společnost HOYA se zabývá výstavbou logistických center a při výstavbě centrály PPL v Říčanech – Jažlovicích jsem se poprvé setkal se společností COBAP, která nám dodávala silnoproudé elektroinstalace a EPS pro GD stavby. Velice spokojen jsem byl především s inovativními návrhy projektantů, které snížily naše investiční náklady. Jelikož z praxe vím, jak složité a psychicky náročné je vedení takovýchto staveb, chtěl bych také vyzdvihnout komunikativnost a vstřícnost pracovníků společnosti, která přispěla ke zdárnému průběhu stavby nejen této centrály PPL v Jažlovicích, ale i projektu PPL Ostrava Svinov. Na základě těchto dobrých zkušeností jsem doporučil společnost COBAP, jako zhotovitele veškerých elektroinstalací, i pro realizaci další stavby Administrativní a distribuční centrum Zlín.“

Stanislav Palas
místopředseda představenstva
HOYA a.s.