LIDL Kladno

Investor
LIDL Česká republika v. o. s.
Typ zakázky
Obchod
Termín realizace
říjen 2020 - květen 2021
Objem
7 900 000 Kč
Místo
Kladno

Společnost COBAP s. r. o. zrealizovala další zakázku pro zákazníka JTA – Holding spol. s r. o. Naší dodávkou byly silnoproudé elektroinstalace, venkovní slaboproud, trafostanice a hromosvod  na akci LIDL Kladno. Zakázku jsme dokončili v termínu a v požadované kvalitě.