Úvod » Reference » PVP a PET Plzeň

PVP a PET Plzeň

Typ zakázky : rekonstrukce osvětlení skladů
Termín realizace : IV/2012 – V/2012
Objem  : 2,5 mil. Kč
Místo : Pivovar Velké Popovice , stáčecí linka Plzeňský Prazdroj
Investor : Plzeňský Prazdroj, a.s..

V rámci rekonstrukce osvětlení  tří skladů pivovaru Velké Popovice a  stáčecí linky na PET lahve v Plzeňském pivovaru Prazdroj bylo navrženo a realizováno řízení osvětlení včetně dodávky svítidel. Práce probíhaly za plného provozu i v nočních hodinách a byly prováděny s důrazem na co nejmenší omezení  provozu dotčených objektů. Ve zkušebním provozu došlo k optimalizaci délky časů sepnutí  jednotlivých sekcí  dle požadavků investora a po ověření  bezporuchové funkčnosti celého systému  bylo dílo předáno do provozu trvalého.

NAŠE SLUŽBY