• vysoké napětí

Vysoké napětí od 1kV

Úvod » Vysoké napětí od 1kV

Společnostem, které plánují připojení vysokého napětí ke svým stavbám, poskytujeme jak poradenství, tak samotnou výstavbu. Realizovali jsme řadu projektů výstavby trafostanic a v rané fázi projektu umíme efektivně zkalkulovat spotřebu nového objektu a velikost trafostanice. Zařídíme podklady pro stavební povolení k Vašemu projektu a oslovíme za vás příslušného dodavatele energie, který je v místě aktivní. Vyřídíme za vás všechny formality a požádáme dodavatele energie o stanoviska k projektu, který pro vás zpracujeme. Po kladném vyřízení začneme s vlastní realizací projektu.

V rámci vysokého napětí provádíme jednotlivá řešení typu:

  • Instalace VN kabelů
  • Montáž kabelových souborů VN
  • Instalace kabelových nosných konstrukcí
  • Montáž rozvoden VN
  • Vrchní vedení VN

 

napeti
konzultace
Konzultace

Na základě vaší poptávky připravíme nabídku a vybereme ověřené řešení,se kterým máme nejlepší zkušenosti. Pokud již máte zpracované řešení, poradíme vám vhodné možnosti a varianty na míru. Zpracujeme kalkulaci a definujeme zadání. Vždy zkoumáme celý princip stavby, aby naše technické řešení jako výsledný celek fungovalo bez problémů.

projekt
Projekt

Jakmile si odsouhlasíme vaše připomínky a vy budete spokojeni s technickým řešením, potvrdíte nám zájem o realizaci akceptačním dopisem. Nastane fáze přípravná a projekční, kde zařídíme veškerá povolení a připravíme všechny podklady pro projektovou dokumentaci. Následně přistoupíme k vyhotovení smlouvy o dílo, kterou pro vás připravíme. Jelikož se jedná o proces zdlouhavý a je třeba začít s realizací, akceptaci vyřešíme objednávkou nebo jiným platným potvrzením.

realizace
Realizace

Z našich odborníků sestavíme realizační tým a podrobně se zabýváme navrženým technickým řešením. Celá realizace podléhá jasným procesům ISO. Začneme vybírat vhodného subdodavatele elektromontážních prácí a elektormontážního materiálu. Při realizaci zakázky, která ze zákona vyžaduje povinnost ohlášení na Technickou inspekci České republiky, ihned tuto povinnost vyřizujeme, zabezpečujeme školení BOZP, předání staveniště subdodavatelům a zajišťujeme hladký průběh realizace.

servis
Servis

Po vašem oznámení závady, dílčí poruchy či havárie, převezmeme dokončené instalace k servisu. Provedeme kontrolu a určíme vady a nedodělávky. Vyzvedneme si dokladovou část k instalaci a přistoupíme k nápravě zjištěných vad. Zajistíme vám také trvalý monitoring a pravidelné údržby instalací.

Tomáš Novotný
Regional Director
CTP Invest, spol. s r. o.

„Se společností COBAP se setkávám v průběhu roku velmi často. Ať už v první fázi při zpracování našich poptávek, tak i následně při projekčních pracích, návrzích technických řešení a samotné realizaci. Velmi si vážím také pomoci při vyřizování legislativních záležitostí spojených s našimi investičními záměry. Cílem naší práce investora je uspokojení zákazníka jak v oblasti kvality, tak v rovině dodržování termínů realizace a finančního objemu. Osobně jsem se  v rámci realizací skladových a výrobních hal CTP v Boru, Divišově, Žatci a Mladé Boleslavi přesvědčil, že společnost COBAP je schopna nám pomáhat v plnění těchto cílů.“

NAŠE SLUŽBY