• vysoké napětí

Vysoké napětí od 1kV

Úvod » Vysoké napětí od 1kV

Společnostem, které plánují připojení vysokého napětí ke svým stavbám, poskytujeme jak poradenství, tak samotnou výstavbu. Realizovali jsme řadu projektů výstavby trafostanic a v rané fázi projektu umíme efektivně zkalkulovat spotřebu nového objektu a velikost trafostanice. Zařídíme podklady pro stavební povolení k Vašemu projektu a oslovíme za vás příslušného dodavatele energie, který je v místě aktivní. Vyřídíme za vás všechny formality a požádáme dodavatele energie o stanoviska k projektu, který pro vás zpracujeme. Po kladném vyřízení začneme s vlastní realizací projektu.

V rámci vysokého napětí provádíme jednotlivá řešení typu:

  • Instalace VN kabelů
  • Montáž kabelových souborů VN
  • Instalace kabelových nosných konstrukcí
  • Montáž rozvoden VN
  • Vrchní vedení VN

 

napeti
konzultace
Konzultácie

Na základe vášho dopytu pripravíme ponuku a vyberieme overené riešenie, s ktorým máme najlepšie skúsenosti. Pokiaľ už máte spracované riešenie, poradíme vám vhodné možnosti a varianty na mieru. Spracujeme kalkuláciu a definujeme zadanie. Vždy skúmame celý princíp stavby, aby naše technické riešenie ako výsledný celok fungovalo bez problémov.

projekt
Projekt

Hneď ako si odsúhlasíme vaše pripomienky a vy budete spokojní s technickým riešením, potvrdíte nám záujem o realizáciu akceptačným listom. Nastane fáza prípravná a projekčná, kde vybavíme všetky povolenia a pripravíme všetky podklady pre projektovú dokumentáciu. Následne pristúpime k vyhotoveniu zmluvy o diele, ktorú pre vás pripravíme. Keďže ide o proces zdĺhavý a je potrebné začať s realizáciou, akceptáciu vyriešime objednávkou alebo iným platným potvrdením.

realizace
Realizácia

Z našich odborníkov zostavíme realizačný tím a podrobne sa budeme zaoberať navrhnutým technickým riešením. Celá realizácia podlieha jasným procesom ISO. Začneme vyberať vhodného subdodávateľa elektromontážnych prác a elektromontážneho materiálu. Pri realizácii zákazky, ktorá zo zákona vyžaduje povinnosť ohlásenia na Technickú inšpekciu Českej republiky, ihneď túto povinnosť vybavujeme, zabezpečujeme školenia BOZP, odovzdanie staveniska subdodávateľom a zaisťujeme hladký priebeh realizácie.

servis
Servis

Po vašem oznámení závady, dílčí poruchy či havárie, převezmeme dokončené instalace k servisu. Provedeme kontrolu a určíme vady a nedodělávky. Vyzvedneme si dokladovou část k instalaci a přistoupíme k nápravě zjištěných vad. Zajistíme vám také trvalý monitoring a pravidelné údržby instalací.

Tomáš Novotný
Regional Director
CTP Invest, spol. s r. o.

„Se společností COBAP se setkávám v průběhu roku velmi často. Ať už v první fázi při zpracování našich poptávek, tak i následně při projekčních pracích, návrzích technických řešení a samotné realizaci. Velmi si vážím také pomoci při vyřizování legislativních záležitostí spojených s našimi investičními záměry. Cílem naší práce investora je uspokojení zákazníka jak v oblasti kvality, tak v rovině dodržování termínů realizace a finančního objemu. Osobně jsem se  v rámci realizací skladových a výrobních hal CTP v Boru, Divišově, Žatci a Mladé Boleslavi přesvědčil, že společnost COBAP je schopna nám pomáhat v plnění těchto cílů.“

NAŠE SLUŽBY